Tűzvédelmi szabályzat

A tűzvédelmi szabályzat célja, a tűzesetek megelőzése, illetve a tűzesetek szakszerű felszámolása. A tűzvédelmi szabályzat meghatározza a gazdasági szervezet egészére kiterjedően az alapvető tűzvédelmi szabályokat, a jogszabályok keretei között az létesítmény sajátosságainak figyelembevételével a tűzvédelmi tevékenység valamennyi kérdését.

Mit kell, hogy tartalmazzon a tűzvédelmi szabályzat?

• a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek, feladatait és kötelezettségeit,
• a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza a tűzvédelmi szervezet feladatát, felépítését, működési és irányítási rendjét, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat,
• a létesítmény, építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
• a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
• az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását,
• a tűzvédelmi szabályzat térjen ki a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokra és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményekre, a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladataira.

Kinek kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

• ahol a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
• ha ötven főnél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
• fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén,
• ha kereskedelmi szálláshelyet tartanak fenn

A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása a szervezet vezetőjének joga és kötelessége. A tűzvédelmi szabályzat elkészítése tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül.

tűzvédelmi szabályzat

Forduljon hozzám bizalommal,

vegye igénybe ingyenes helyszíni bejárásomat, 3 éves munkavédelmi felügyelői tapasztalatomat!