Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a résztvevők képesek lesznek a veszélyhelyzetek felismerésére és olyan jártasságok kialakítása, hogy megelőzzék a tűzeseteket, illetve a jelentkező tűz- és káresetek felszámolásában hatékonyan tudjanak részt venni.

Munkavállaló nem foglalkoztatható, amíg nem vett részt tűzvédelmi oktatáson, illetve a tűzvédelmi oktatást nem dokumentálták hitelt érdemlően! A tűzvédelmi oktatás dokumentálása kötelező, a tűzvédelmi oktatás megtartása, illetve a tűzvédelmi oktatás tematikájának összeállítása tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

1. Általános követelmények
Minden munkavállaló csak olyan munkakörben foglalkoztatható, amelyre megfelelő oktatásban részesült és vizsgát tett.

1.1 A tűzvédelmi oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló:
• munkába álláskor, (felvétel után)
• munkahely, vagy munkakör megváltozásakor,
• tűzvédelmi helyzetre kiható változással járó, új munkaeszköz technológia bevezetése előtt, munkaeszköz, technológia átalakításakor a szükséges tűzvédelmi elméleti és gyakorlati ismereteket megszerezze.

Fontos, hogy az oktatás során mindenki elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen a munkavégzéséhez megfelelő elméleti és gyakorlati tűzvédelmi ismeretekkel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

• Fentiekben előirt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
Az oktatásokat az arra jogosult szervezett tűzvédelmi szakembere végzi dokumentált módon.

1.2. Előzetes tűzvédelmi oktatás
Minden új munkavállalót előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkába állásakor. Tizenkét hónapot meghaladó távollét után ismételten munkába álló, vagy másik munkaterületről áthelyezett munkavállaló e tekintetben új munkavállalónak számít.

A Vállalkozás vezetője köteles biztosítani, hogy az érintett munkavállaló részt vegyen a tűzvédelmi oktatáson.

Az előzetes tűzvédelmi oktatás tartalmi elemei:

• Dohányzás szabályai;
• Munkavégzésre vonatkozó általános tűzvédelmi vonatkozású szabályok;
• Teendők tűz esetén (értesítések, kiürítés);
• Magatartás szabályai tűz esetén.
• A létesítmény területén előforduló veszélyforrások és kiküszöbölésük;
• A létesítmény területén készenlétben tartott tűzoltó eszközök, berendezések ismertetése, használatuk.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, amelyet az oktató és az oktatott munkavállaló aláírásával igazol.

A tűzvédelmi oktatás nemcsak a munkáltatóra, hanem a munkavállalóra is ró kötelezettségeket; amennyiben aláírásával igazolta, hogy részt vett az oktatáson, azzal azt is igazolta, hogy ismeri és betartja a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat.

1.3. Ismétlődő oktatások
Minden munkavállalónak évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az ismétlődő oktatás tartalmi elemei megegyeznek az előzetes oktatásával, kiegészülve az alábbiakkal:
• A munkaterületre, munkakörre vonatkozó rendeletek, jogszabályok, szabványok, szabályzatok és azok változásainak ismertetése.
• Tűzesetek, veszélyhelyzetek tapasztalatainak ismertetése.

1.4. Rendkívüli oktatások (oktatást szükségessé tévő körülmények)
Soron kívüli oktatást kell szervezni egy esetleges tűzkár realizálódása után a bekövetkezett esemény tanulságainak ismertetésével, vagy a tűzvédelmi előírások jelentős (mindenre kiható) változása esetén.

Forduljon hozzám bizalommal,

vegye igénybe ingyenes helyszíni bejárásomat, 3 éves munkavédelmi felügyelői tapasztalatomat!