Munkavédelmi szabályzatok készítése

A munkavédelmi törvény alapelve, miszerint a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítésmódját a munkáltató maga határozza meg. Ennek megfelelően a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és rendelkezhet munkavédelmi szabályzatban, vagyis a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen munkavédelmi utasításban, a munkavédelem gyakorlatban kialakult formában, úgynevezett “munkavédelmi szabályzatban” foglalhatja egységbe.

A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés. Összhangban van a munkavédelmi törvénnyel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen önkényesen lehetne munkavédelmi szabályzatot készíteni. A munkáltató rendelkezési kötelezettségei meghatározzák a munkavédelmi szabályzat tartalmát, továbbá a munkavédelmi gyakorlat kialakította azt a szerkezeti formát, amely alkalmas arra, hogy a munkáltatóra háruló szabályozási területeket egymásra építve, áttekinthetően és közérthetően közvetítse a munkavállalók felé.

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghatározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja. Ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy a különböző jogszabályi előírások helyi adaptációja is megvalósul.

munkavédelmi szabályzatok készítése

Forduljon hozzám bizalommal,

vegye igénybe ingyenes helyszíni bejárásomat, 3 éves munkavédelmi felügyelői tapasztalatomat!