Egyéni védőeszközök juttatásának meghatározása

A munkavédelmi törvény előírja, hogy Munkavédelmi szakember vizsgálja meg és azonosítsa munkafolyamatonként és munkakörönként a fennálló veszélyeket, határozza meg, hogy melyek azok, amelyek kollektív védelemmel nem szüntethetőek meg, és írásban határozza meg az egyéni védőeszköz juttatás rendjét. A rendelkezésben dokumentálni kell azt, hogy mely munkakört/munkaköröket érinti a védőeszköz használata, továbbá a védőeszközzel kapcsolatos követelményeket, szabványokat.

Az egyéni védőeszközök kiosztását dokumentálni szükséges, ki kell oktatni a munkatársakat a használatukról (jegyzőkönyvezve), egyes védőeszközöket időszakonként felül kell vizsgáltatni. Amennyiben egyéni védőeszköz használata indokolt a munkavégzéshez, úgy annak használatát meg kell követelni a munkavállalóktól. Ha mulasztást tapasztalunk érdemes írásban figyelmeztetni a dolgozót, mert ha baleset következik be a védőeszköz használatának elmulasztása miatt, akkor bizonyítékként szolgáljon a hatóságok felé.

A védőeszközüknek rendelkezniük kell EK típus vizsgálattal, vagy EK megfelelőségi nyilatkozattal, erre érdemes figyelni, hogy ezeket a vásárlásnál az eladótól elkérjük! A védőeszközöknek – a munkaruházattal ellentétben – kihordási idejük nincs. Ha elveszítették védelmi képességüket, akkor biztosítani kell a cseréjét dokumentáltan.

egyéni védőeszközök juttatása

Forduljon hozzám bizalommal,

vegye igénybe ingyenes helyszíni bejárásomat, 3 éves munkavédelmi felügyelői tapasztalatomat!